Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (năm 2020)

Ngày đăng: 06/10/2020 Lượt xem: 2.877
Mặc định Cỡ chữ

Số/ký hiệu: 204/QĐ-VHNTQGVN

Ngày ban hành: 25/9/2020

Cơ quan ban hành: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Loại văn bản: Quyết định

Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

Bình luận