Lễ ra mắt nền tảng trực tuyến ichLinks.com tại Việt Nam

Ngày đăng: 17/11/2021 Lượt xem: 1.774
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 15/11/2021, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) tổ chức lễ ra mắt nền tảng trực tuyến ichLinks.com tại Việt Nam. Với tiêu đề "Phát triển cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể và nội dung số ở Việt Nam trên trang thông tin điện tử ichLinks".

Đây là  sự kiện nằm trong dự án do Trung tâm mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) ở vùng Châu Á -Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp thực hiện.