Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học & công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021-2026 “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Ngày đăng: 17/01/2023 Lượt xem: 145
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học & công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 - 2026 "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đề tài khoa học Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương làm chủ nhiệm.

Thời gian: 8h30, Thứ 3, ngày 17/01/2023 

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 Hào Nam, p. Ô Chợ Dưa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

Bình luận