Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học & công nghệ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày đăng: 17/01/2023 Lượt xem: 176
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 17/01/2023, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương làm chủ nhiệm. Đây là nhiệm vụ khoa học & công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 - 2026 “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Hội đồng gồm các thành viên sau:

1. PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS Phạm Thị Thu Hương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Phản biện 1

3. PGS. TS Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Phản biện 2

4. PGS. TS Phạm Ngọc Trung, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ủy viên

5. PGS. TS Lê Quý Đức, Viện Văn hóa và Phát triển, Ủy viên        

6. TS. Nguyễn Viết Chức, Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Ủy viên

7. TS. Trần Thị Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy viên thư ký.

Cùng tham dự Hội đồng còn có TS. Trần Thị Kim Quế, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương trình bày tóm tắt về quá trình, kết quả, nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu; Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa công sở; Thực trạng môi trường văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất bộ tiêu chí và giải pháp xây dựng môi trường văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ở Việt Nam hiện nay.

PGS. TS Nguyễn Thị Lan Hương, chủ nhiệm đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung kết quả nghiên cứu của đề tài, các phản biện và ủy viên đã có những nhận xét, góp ý chi tiết để nhóm nghiên cứu điều chỉnh. Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các ý kiến của các phản biện, ủy viên trong Hội đồng, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu tiếp thu, ghi nhận góp ý của Hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện để đề tài đạt kết quả cao.

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Đạt

Tin, ảnh: Phạm Dung

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục