Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Ngày đăng: 04/06/2024 Lượt xem: 177
Mặc định Cỡ chữ

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” (Land restoration, desertification and drought resillience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Ảnh: Internet

Để hưởng ứng sự kiện này, Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 2076 /BVHTTDL-KHCNMT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các nội dung được triển khai, lồng ghép tổ chức hưởng ứng vì môi trường năm 2024 gồm: Tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Viện còn tổ chức các hoạt động tại đơn vị như: dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải.

Song song với các hoạt động trên là kế hoạch phát động Chiến dịch chung tay bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: đưa tin bài lên Cổng Thông tin điện tử của Viện, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích với khẩu hiệu: Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là những hành động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Tin, ảnh: Đỗ Xuân

Bình luận