Trao chứng nhận lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Ngày đăng: 08/06/2024 Lượt xem: 170
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 6/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng nhận lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam năm 2024.

https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240607/images/z5513644343744_3f772ef1589bc6886da6db108c1fb157.jpg

Các đại biểu dự lễ bế giảng

https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240607/images/z5513644385354_ec2a8c1f3d514982041686280eda3027.jpg

https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240607/images/z5513644403280_8f837b17f1bbc733107028f5bebbd2d7.jpg

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cập nhật các kiến thức về chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam; vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững; mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và sự lựa chọn của các thành phố tại Việt Nam; thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa ở An Giang; du lịch với phát triển công nghiệp văn hóa (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn); kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa ở một số địa phương (Bài học và một số gợi mở phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch tâm linh ở An Giang trong bối cảnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa)...

Nguồn: baoangiang.com

Bình luận