Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam năm 2024

Ngày đăng: 08/06/2024 Lượt xem: 210
Mặc định Cỡ chữ

Sự nghiệp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa hiện nay đang được Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương hết sức quan tâm. Nhiều địa phương đang tìm kiếm những tiềm năng, lợi thế về nguồn lực và tài nguyên văn hóa của mình để tham gia phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là tham chiếu các tiêu chí của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO để tham gia vào mạng lưới này như một cơ hội để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Sáng ngày 5/6/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du, lịch phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tỉnh đến cơ sở và các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Giảng viên của Lớp bồi dưỡng là các Chuyên gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh lớp học

Ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 5/6 đến 6/6/2024) với các chuyên đề liên quan đến Chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; Vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững - Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và sự lựa chọn của các thành phố tại Việt Nam; Thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa ở An Giang; Mối quan hệ giữa du lịch với phát triển công nghiệp văn hóa từ gợi mở một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch văn hóa ở An Giang …

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Các chuyên đề giúp học viên nâng cao nhận thức về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từ đó chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Tin: Phạm Dung

Ảnh: VICAS

 

Bình luận