Triển lãm ảnh và Tọa đàm khoa học: Trở về với di sản văn hóa Raglai ở Khánh Hòa (Miền Trung Việt Nam)”

Ngày đăng: 08/06/2024 Lượt xem: 198
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 07/06/2024, tại Khu Danh thắng Hòn Chồng - Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa - Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế và Viện Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp tổ chức Triển lãm ảnh và Tọa đàm khoa học với chủ đề: Trở về với di sản văn hóa Raglai ở Khánh Hòa.

 Thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Mai Thị Thùy Hương, Phó Viện trưởng đã đến tham dự, phát biểu khai mạc và cắt băng khánh thành triển lãm.

Triển lãm là tập hợp 52 hình ảnh tư liệu về thiên nhiên và con người vùng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (những năm từ 1994 - 1999) của GS. Charles Macdonald, khi ông thực hiện những đợt nghiên cứu, điền dã tại đây, thể hiện qua các khía cạnh: Môi trường sống; nhà cửa; đời sống kinh tế; đời sống văn hóa, tín ngưỡng phong tục tập quán; một số nội dung khác. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 15 hình ảnh di tích khảo cổ Địa điểm Dốc Gạo ở huyện Khánh Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng Di tích cấp tỉnh ngày 31/05/2024, gắn với sưu tập đàn đá Khánh Sơn đã được công nhận Bảo vật Quốc gia vào tháng 01/2024.

GS. Charles Macdonald là một nhà dân tộc học, nhân học, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, sáng lập viên và Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Aix-en-Provence (1993-1999) - Tiền thân của Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille... Từ những năm 1994 - 1999, ông nghiên cứu thực địa vùng đồng bào Raglai ở Khánh Hòa, trong mối liên hệ với người Chăm và các cộng đồng tộc người Trường Sơn - Tây Nguyên. Nhờ vậy, ông đã thu thập được nhiều tài liệu từ thực địa và đã công bố một số kết quả nghiên cứu quan trọng.

Cùng với triển lãm anh, Tọa đàm khoa học với cùng chủ đề được điều phối bởi Th.S Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Khánh Hòa, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Phân viện trưởng Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế. Tọa trình bày và thảo luận 04 tham luận:

1. Giới thiệu quá trình và kết quả nghiên cứu văn hóa Raglai - GS. Charles Macdonald;

2. Di sản văn hóa Raglai trong mối quan hệ với người Chăm và các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên - Nguyễn Phước Bảo Đàn - Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế;

3. Hướng tiếp cận, nghiên cứu ảnh hưởng văn minh Ấn Độ và văn minh Pháp ở vùng đất Khánh Hòa - Philippe Ramirez;

4. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Raglai hiện nay - Th.S Lê Văn Hoa - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Triển lãm ảnh và Tọa đàm khoa học là hoạt động có ý nghĩa nhằm khẳng định những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Raglai, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Khánh Hòa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến với công chúng trong nước và trên thế giới. Hoạt động này cũng góp phần thắt chặt thêm sự hợp tác giữa Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Phân Viện Văn hóa Nghệ Quốc gia Việt Nam tại Huế, Viện Nghiên cứu Châu Á - Đại học Aix-Marseille và Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Khánh Hòa trong việc nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

Tin: Trần Thủy

Ảnh: VICAS

 

 

 

Bình luận