Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng Internet

Ngày đăng: 09/06/2024 Lượt xem: 219
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 09/06/2024, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng Internet, do GS.TS Từ Thị Loan làm chủ nhiệm.

Theo quyết định số 180/QĐ-VHNTVN, Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên, do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các thành viên của nhóm nghiên cứu và cán bộ của Viện.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, GS.TS Từ Thị Loan, chủ nhiệm nhiệm vụ thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng Internet.

GS.TS Từ Thị Loan trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

 Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá, góp ý, bổ sung để nhóm nghiên cứu có thể tham khảo, điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ.

Các thành viên trong Hội đồng

TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu, góp ý tại Hội đồng

Sau khi nghe các thành viên trong Hội đồng chia sẻ, đóng góp ý kiến, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp các ý kiến và nhất trí với các nhận xét, góp ý của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng hợp theo kết luận của Hội đồng, sớm nộp hồ sơ để bảo vệ cấp Bộ.

Kết quả đề tài: Đạt

Tin, ảnh: Phạm Dung

Bình luận