Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo chiều hướng du lịch tăng trưởng xanh”

Ngày đăng: 15/11/2022 Lượt xem: 488
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 14/11/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo chiều hướng du lịch tăng trưởng xanh” thuộc chương trình: “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh” do PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên:

TS Hoàng Thị Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Phản biện 1

PGS.TS Bùi Thanh Thủy, Đại học Văn hóa Hà Nội - Phản biện 2

PGS.TS Phạm Trung Lương, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch - Ủy viên

TS Vũ Anh Tú, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy Viên

TS. Trần Thị Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên Thư ký

Và TS Trần Thị Kim Quế, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chức, viên chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo chiều hướng du lịch tăng trưởng xanh”.

Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh tại Việt Nam là một trong những khuôn khổ chính sách mới nhằm đáp ứng những yêu cầu cập nhật của bối cảnh trong nước và xu hướng phát triển tiên tiến được nhiều nước trên thế giới hướng tới. Đây là một chiến lược chuyển đổi nhằm đáp ứng với những thách thức về tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu và đói nghèo, cũng như về khủng hoảng lương thực, nước và năng lượng, về áp lực dân số gia tăng trên toàn cầu…

Ngoài việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn đề liên quan đến sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh, đề tài còn điều tra, đánh giá về thực trạng quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh tại các điểm nghiên cứu đại diện, trên cơ sở đó, đề xuất một số định hướng, nguyên tắc, tiêu chí về sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh. Đồng thời có những giải pháp, xây dựng mô hình sử dụng nguồn tài nguyên văn hóa hài hòa, hợp lý và bền vững cho phát triển du lịch theo hướng du lịch tăng trưởng xanh.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS Hoàng Thị Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Thông qua với số phiếu 7/7

Tin bài, ảnh: Lã Lương

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục