Chi tiết luận án
Yếu tố mỹ thuật của vải gấm truyền thống trong xu hướng thiết kế thời trang hiện đại
Ngày đăng: 30/03/2017
Mặc định Cỡ chữ
 • Nghiên cứu sinh: Yếu tố mỹ thuật của vải gấm truyền thống trong xu hướng thiết kế thời trang hiện đại
 • Chuyên ngành:
 • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thị Tình
 • Thời gian bảo vệ:
Luận án khác

Quản lý di sản văn hoá dân tộc Sán Dìu ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 • Nghiên cứu sinh: Quản lý di sản văn hoá dân tộc Sán Dìu ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 • Chuyên ngành:
 • Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Tiến
 • Thời gian bảo vệ:12/04/2017
Chi tiết

Quản lý di tích lịch sử - văn hoá trong phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre

 • Nghiên cứu sinh: Quản lý di tích lịch sử - văn hoá trong phát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre
 • Chuyên ngành:
 • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Ánh
 • Thời gian bảo vệ:12/04/2017
Chi tiết

Nghệ thuật đạo diễn chương trình ca múa nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 • Nghiên cứu sinh: Nghệ thuật đạo diễn chương trình ca múa nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
 • Chuyên ngành:
 • Người hướng dẫn: PGS.TS Ứng Duy Thịnh
 • Thời gian bảo vệ:30/03/2017
Chi tiết

Nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802 – 1945)

 • Nghiên cứu sinh: Nghệ thuật trang trí trên áo lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802 – 1945)
 • Chuyên ngành:
 • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thị Tình
 • Thời gian bảo vệ:09/03/2016
Chi tiết