Sách hàng năm

Từ điển bách khoa Văn hóa học

Tác giả: A.A. Radugin (Chủ biên); Vũ Đình Phòng dịch
Năm xuất bản: 2002
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

 

Giới thiệu:

Văn hoá học là một bộ môn tương đối mới trong khoa học xã hội. Bộ môn văn hoá học luôn bị hiểu theo những cách khác nhau, thông thường nhất là không phân ranh giới rõ rệt giữa nó với các bộ môn khoa học xã hội khác. Đứng trước thực tiễn đó, Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật đã xuất bản cuốn Từ điển bách khoa văn hoá học do GS. A.A. Radugin chủ biên.

Cuốn Từ điển bách khoa văn hoá học (dịch theo bản gốc tiếng Nga: Ensyclopedyi slovar po kulturologii) có hơn 800 mục từ về các vấn đề và nhân vật. Từ điển trình bày bản chất tổng hợp của văn hoá học. Cuốn từ điển không chỉ bổ ích cho những độc giả quan tâm đến các vấn đề lý thuyết và lịch sử văn hoá, mà cả những độc giả muốn mở rộng kiến thức hoặc muốn hiểu chính xác một thuật ngữ nào đó về lý thuyết nghệ thuật, tôn giáo học, xã hội học, triết học và đạo đức học...

Trân trọng giới thiệu!