Thông báo tổ chức Hội thảo "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021"

Ngày đăng: 07/09/2022 Lượt xem: 410
Mặc định Cỡ chữ

         Phát triển ngành công nghiệp văn hóa là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển văn hoá quốc gia. Ngày 08/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược thể hiện quan điểm tổng thể và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được xác lập trên cơ sở bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của việc phát triển văn hóa nói riêng và phát triển đất nước nói chung. 

         Ngay sau khi được ban hành, khuôn khổ, định hướng và những mục tiêu cụ thể của Chiến lược đã từng bước được cụ thể hóa ở nhiều cấp độ khác nhau, với sự tham gia của nhiều bên liên quan từ các bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Đây là những chuyển động căn bản và quan trọng cho thấy tác động tích cực ban đầu của Chiến lược. Tuy vậy, để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả của Chiến lược quan trọng này, việc tổng kết, đánh giá định kì các hoạt động đã được triển khai là nhiệm vụ rất cần thiết. Quá trình đánh giá này không chỉ cung cấp những bằng cứ về tác động thực tiễn của Chiến lược trong thời gian qua mà còn giúp xác định những nhân tố mới có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai Chiến lược trong giai đoạn tiếp theo và những yêu cầu chuyển đổi cần thiết nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

          Trên tinh thần này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan chủ trì thực hiện Chiến lược) giao nhiệm vụ cho Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016 - 2021”. 

Thời gian: 13h30, Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022

- Địa điểm: Bảo tàng Hà Nội, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục