Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (năm 2022)

Ngày đăng: 10/11/2022 Lượt xem: 1.458
Mặc định Cỡ chữ

Số/ký hiệu: 150/QĐ-VHNTVN

Ngày ban hành: 30/5/2022

Cơ quan ban hành: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Loại văn bản: Quyết định

Người ký: Viện trưởng Nguyễn Thị Thu Phương

Bình luận