Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Trung Dũng (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 10/05/2024 Lượt xem: 271
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Trung Dũng đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện

Đề tài: Hoa văn trang trí dồ gỗ nội thất thời Nguyễn

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục