Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quốc Bình (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 10/05/2024 Lượt xem: 334
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quốc Bình đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện

Đề tài: Hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 về đề tài kháng chiến

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục