Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Trọng (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 16/05/2024 Lượt xem: 368
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Trọng  đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện

Đề tài: Quản lý di sản thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn với phát triển du lịch

Ngành: Quản lý văn hóa 

Mã số: 9229042

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục