THÔNG TƯ: Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư 18)

Ngày đăng: 10/11/2021 Lượt xem: 1.686
Mặc định Cỡ chữ

THÔNG TƯ: Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Số/Ký hiệu: 18/2021/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 28/6/2021

Người ký: Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Bình luận