THÔNG TƯ: Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Thông tư 08)

Ngày đăng: 10/11/2021 Lượt xem: 1.878
Mặc định Cỡ chữ

THÔNG TƯ: Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Số/Ký hiệu: 08/2027/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 04/4/2017

Người ký: Thứ trưởng Bùi Văn Ga

Bình luận