QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 19/08/2020 Lượt xem: 1.145
Mặc định Cỡ chữ

Số/Ký hiệu: 153/QĐ -VHNTQGVN

Ngày ban hành: 19/08/2020

Cơ quan ban hành: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

Bình luận