Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Cường

Ngày đăng: 25/11/2022 Lượt xem: 143
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Cường

Đề tài: Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục