Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Việt Nga (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 29/03/2024 Lượt xem: 209
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Thị Việt Nga đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện.

Đề tài: Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 qua nghiên cứu kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam

Ngành: Văn hóa học 

Mã số: 9229040

Bình luận