Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương làm chủ nhiệm

Ngày đăng: 05/12/2022 Lượt xem: 101
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hương làm chủ nhiệm.

Đề tài thuộc chương trình NCKHCN cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Thời gian họp Hội đồng: 14h00, Thứ Năm, ngày 08/12/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

         Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục