Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tạ Thị Thu Hiền

Ngày đăng: 06/12/2022 Lượt xem: 156
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tạ Thị Thu Hiền

Đề tài: Dân ca Mường ở Phú Thọ trong bối cảnh đương đại

Ngành: Văn hóa học

Mã số: 9229040

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục