Sách hàng năm

Văn hóa học những bài giảng

Tác giả: A.A. Radughin (Chủ biên)
Năm xuất bản: 2004
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Vũ Đình Phòng dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Kulturologia (Nxb. Trung tâm, năm 1997, Moskva)

Từ Thị Loan hiệu đính

Giới thiệu:

Nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học văn hóa, Viện Văn hóa Thông tin (trước đây là Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật) chủ trương xây dựng một tủ sách có tên là Tủ sách Nghiên cứu văn hóa.

Trong tủ sách này sẽ lần lượt giới thiệu những công trình nghiên cứu văn hóa học của các nhà khoa học ở các nước phương Tây, Liên Xô (cũ) và Liên bang Nga hiện nay, Trung Quốc, Mỹ… Những công trình ấy có thể quen thuộc với giới văn hóa học nước ngoài, nhưng lại chưa được giới thiệu rộng rãi ở Việt Nam. Bằng sự cung cấp những tư liệu của ngành văn hóa học ở nước ngoài như vậy, các nhà nghiên cứu trong nước sẽ chắt lọc được những tư liệu, những kinh nghiệm quý để xây dựng khoa học văn hóa học còn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển ở Việt Nam.

Cuốn sách Văn hóa học – Những bài giảng của nhiều tác giả ở Liên bang Nga do Giáo sư A. A. Radughin chủ biên. Đây là một trong những giáo trình văn hóa học theo quan điểm mới ở Liên bang Nga, được ra mắt bạn đọc năm 1997. Cuốn sách sẽ có tác dụng hữu ích với bạn đọc và có tác dụng trong việc xây dựng Khoa Văn hóa học ở nước ta.

Cuốn sách bao gồm 3 phần:

Phần 1: Bản chất và chức năng của văn hóa;

Phần 2: Sự phát triển của văn hóa thế giới;

Phần 3: Những giai đoạn phát triển chủ yếu của nền văn hóa Nga

Trân trọng giới thiệu!