Sách hàng năm

Từ điển thuật ngữ và điển tích Tam giáo

Năm xuất bản: 2011
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

“Từ những thông tin trong nội dung các công trình Mỗi ngày một câu chuyện Thiền, Lịch sử Thiền học, Tinh hoa Phật giáo Nhật Bản và nhất là trong cuốn Sở điệp công văn, soạn giả Nguyên Tâm đã cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu rất hữu ích và giá trị. Do vậy, nhiều bạn đọc đã khích lệ soạn giả tổng hợp lại, sắp đặt các vần theo thứ tự ABC cho dễ tìm kiếm, tạo thành quyển Từ điển thuật ngữ và điển tích Tam giáo này.

Xuất phát từ việc tổng hợp hệ chú thích ở nội dung các sách kể trên, cho nên, công trình này vẫn còn nhiều các mục từ liên quan đến Tam giáo chưa được thu thập thật đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ giới hạn các mục từ trong sách này cũng đã cung cấp cho đọc giả những kiến thức ít được biết đến, với gần như đầy đủ các trích dẫn bàng bạc khắp nơi trong toàn bộ văn học cổ Trung Hoa.

Đây không phải là một công trình mới, nhưng với cách hệ thống theo lối biên soạn từ điển, cuốn sách rất tiện dụng và cần thiết cho những ai muốn tìm hiển, nghiên cứu về Tam giáo…”.

Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế