Tin tức
Xem tất cả
Các thách thức lý thuyết đối với công tác bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể

Các chính sách văn hóa thiện chí gần đây của UNESCO làm dấy lên một làn sóng quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương.

Xem tiếp
Bài học từ các dự án bảo tồn di sản cồng chiêng và nhã nhạc

VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH VĂN HÓA TRONG VIỆC BẢO TỒN DI SẢN: BÀI HỌC TỪ CÁC DỰ ÁN BẢO TỒN DI SẢN CỒNG CHIÊNG VÀ NHÃ NHẠC

Xem tiếp
Các chính sách về di sản Văn hóa phi vật thể của tổ chức Unesco và quá trình toàn cầu hóa

Văn hóa thường được phân chia thành hai phương diện đối lập nhau: phương Tây đối lập với không phương Tây, nam đối lập với nữ, tinh hoa đối lập với dân gian, hay vật thể đối lập với phi vật thể;

Xem tiếp
Xem tất cả
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của văn học mạng và nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Xem tất cả
Đào tạo

Địa chí văn hóa và vấn đề phát triển văn hóa hiện nay

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: GS. Trần Quốc Vượng
 • + Thời gian bảo vệ:11-10-2002
Chi tiết

Đời sống văn hóa người cao tuổi (Trong xã hội Việt đồng bằng Bắc Bộ từ truyền thống đến hiện đại)

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Đức Dương
 • + Thời gian bảo vệ:16-4-2003
Chi tiết

Văn hóa Ê đê-truyền thống và biến đổi

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Chí Quế
 • + Thời gian bảo vệ:15-01-2003
Chi tiết

Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Chí Bền
 • + Thời gian bảo vệ:2003
Chi tiết

Quan điểm và phương pháp liên ngành trong văn hóa học

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, PGS. TS Phạm Bích San
 • + Thời gian bảo vệ:4-2003
Chi tiết

Bước đầu hệ thống hóa và phân loại các nhạc cụ cổ truyền dân tộc Lào

 • + Nghiên cứu sinh:
 • + Chuyên ngành:
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Minh Khang
 • + Thời gian bảo vệ:2001
Chi tiết
Xem tất cả