Sách hàng năm

Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Giới thiệu:

Là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội cổ truyền Việt Nam có vị thế quan trọng và to lớn trong đời sống xã hội, đời sống văn hóa trước đây cũng như ngày nay. Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về lễ hội ở nhiều vùng văn hóa khác nhau, nhiều thời điểm lịch sử khác nhau.

Mở đầu cuốn sách là các bài viết về tết, để trước tất cả các lễ hội cổ truyền các dân tộc, bởi quan niệm Tết “là sự đón mừng năm mới” (Trần Quốc Vượng), là sự mở đầu của mùa lễ hội, từ mùa Xuân đến mùa Thu và hết năm. Trong một khía cạnh nào đó, có thể coi Tết như một lễ hội cổ truyền. Sau đó các lễ hội được phân theo vùng văn hóa Việt Nam như: Vùng Tây Bắc – Đông Bắc; Vùng Châu thổ Bắc Bộ; Vùng Trung Bộ; Vùng Tây Nguyên và Vùng Nam Bộ. Trong từng vùng như vậy, cuốn sách sắp xếp theo a,b,c của tên lễ hội cổ truyền.

Trân trọng giới thiệu!