Sách hàng năm

Hội Gióng ở đền Phù Đổng

Năm xuất bản: 2010
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Cuốn sách giới thiệu về truyền thuyết Thánh Gióng, các di tích “có liên quan đến truyền thuyết về cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Gióng” tại làng Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phần lớn nội dung cuốn sách mô tả chi tiết lễ hội Gióng – một lễ hội có “truyền thống thường niên, hình thành từ thời Lý, được dân chúng các làng Phù Đổng, Phù Dực, Đổng Viên, Đổng Xuyên đứng ra tổ chức, trở thành lễ hội nổi tiếng nhất vùng châu thổ Bắc Bộ”.