Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam

Ngày đăng: 07/11/2022 Lượt xem: 1.157
Mặc định Cỡ chữ

Hội thảo "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam" nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2022 do VietNam design Group và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo cùng trao đổi và bàn luận về thực trạng việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong các các ngành văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là ngành thiết kế sáng tạo ở Việt Nam, từ đó đề xuất những gợi mở, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức và củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Thời gian tổ chức Hội thảo: 9h00, Thứ Ba, ngày 08/11/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục