Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lý Vân Linh Niê Kdăm

Ngày đăng: 05/12/2023 Lượt xem: 113
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lý Vân Linh Niê Kdăm

Đề tài: Bảo tồn và phát huy nhạc cụ truyền thống của người Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục