Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thu Hằng

Ngày đăng: 05/12/2023 Lượt xem: 138
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thu Hằng

Đề tài: Lịch sử - văn hóa địa phương trong hoạt động giáo dục của bảo tàng tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Ngành: Văn hóa học

Mã số: 9229040

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục