Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Thái Thu Hoài

Ngày đăng: 05/12/2023 Lượt xem: 159
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Thái Thu Hoài

Đề tài: Quản lý hoạt động xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục