Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thị Bích Duyên

Ngày đăng: 07/12/2023 Lượt xem: 208
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thị Bích Duyên

Đề tài: Vai trò tự quản của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dòng họ Tiên Công ở Quảng Ninh

Ngành: Quản lý văn hóa

Mã số: 9229042

gồm 06 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới đây)

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục