Thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Ngày đăng: 26/04/2024 Lượt xem: 335
Mặc định Cỡ chữ

Công văn số 37/HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư nhà nước ngày 01 tháng 4 năm 2024 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Bình luận