Hội thảo Văn hóa 2024: Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày đăng: 12/05/2024 Lượt xem: 434
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 12/5 tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu Quốc hội, đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao...

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: baovanhoa.vn

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh: baovanhoa.vn

Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá 5 vấn đề gồm: 1/ Hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách. 2/ Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tổng thể. 3/ Tăng cường quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. 4/ Tăng cường huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao. 5/ Tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Ảnh: baotoquoc.vn

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo, tập trung vào 3 vấn đề: Thứ nhất, nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về thiết chế văn hóa, thể thao. Có thể thấy, trong những năm qua, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện rõ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát đối với phát triển thiết chế văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị trên cả nước và tại các địa phương.

Thứ hai, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao từ góc độ chính sách và nguồn lực. Bằng cách hiện thực hóa quá trình nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà nước, hệ thống pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao không ngừng được xây dựng, hoàn thiện, từng bước thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước góp phần đảm bảo sự phát triển của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Việc xây dựng chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao đã đạt được những thành công đáng ghi nhận, song vẫn còn tồn tại những hạn chế về hệ thống pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn thiếu quy định phát luật chuyên ngành, về quá trình xây dựng, triển khai chính sách đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các nguồn lực, các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao.

 Thứ ba, đề xuất một số giải pháp về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao: Chính sách về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng (chính sách hạ tầng); Chính sách về quản lý, khai thác, hoạt động (chính sách chuyên ngành và liên quan); Chính sách về huy động các nguồn lực; Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao” vừa là sự tiếp nối, vừa là “lát cắt” chuyên sâu, luận giải những vấn đề từ lý luận đến thực tiễn về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao./.

Một số đại biểu tham dự Hội thảo

Tin: Phạm Dung

 

 

 

 

 

Bình luận