Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo văn bản về phát triển công nghiệp văn hoá

Ngày đăng: 29/01/2024 Lượt xem: 99
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 25.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ xây dựng các dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam, Đề án thí điểm phát triển CNVH tại tỉnh Quảng Ninh và Chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trình bày báo cáo về tiến độ xây dựng dự thảo các văn bản, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) Trần Hoàng cho biết đối với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành CNVH, phần nội dung đã có sự bám sát với kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành CNVH Việt Nam diễn ra vào tháng 12.2023. 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ yêu cầu việc xây dựng dự thảo các văn bản diễn ra khẩn trương, nghiêm túc

Trong đó, dự thảo Chỉ thị sẽ nêu rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong phát triển các ngành CNVH. Vấn đề rất được quan tâm hiện nay là tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho CNVH cũng được đề cập trong dự thảo Chỉ thị.

Liên quan đến Đề án thí điểm phát triển CNVH tại tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Hoàng nhấn mạnh, dự thảo Đề án xác định rõ các định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm thí điểm phát triển các ngành CNVH tại Quảng Ninh; hướng đến xây dựng thương hiệu quốc gia về sản phẩm du lịch, dịch vụ văn hoá đặc thù của Quảng Ninh. 

Cùng với đó, Đề án cũng hướng đến thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá; xây dựng cơ chế đặc thù để huy động hiệu quả đa dạng nguồn lực xã hội, đóng góp cho sự phát triển các ngành CNVH; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ chuyên môn để quản lý, điều hành các ngành CNVH của tỉnh…

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng trình bày báo cáo tiến độ xây dựng các dự thảo

Về Chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả cho biết, Cục đang phối hợp với Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam từng bước hoàn thiện dự thảo Chiến lược. 

Chiến lược giai đoạn mới sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển các ngành CNVH; sự đóng góp của CNVH với phát triển kinh tế - xã hội cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Sau khi nghe phần trình bày báo cáo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu Cục Bản quyền tác giả chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng dự thảo các văn bản. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Để việc xây dựng dự thảo các văn bản bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chỉ đạo Cục Bản quyền tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp; huy động mọi nguồn lực để sớm hoàn thành các công việc được giao.

Liên quan đến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng nhấn mạnh phải tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến phát triển các ngành CNVH để đưa vào dự thảo; theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị rằng phát triển CNVH không phải nhiệm vụ của riêng Bộ, ngành nào mà cần huy động các cấp, các ngành, địa phương cùng vào cuộc; huy động sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu các nội dung khác đều phải bám sát kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị. Việc xây dựng dự thảo Chỉ thị là nhiệm vụ gấp, có độ khó cao. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu cần khẩn trương triển khai trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng để sớm trình Thủ tướng. Nếu có vướng mắc, cần khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ để tìm giải pháp tháo gỡ.

Thứ trưởng cũng đề nghị, việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản cần bám sát thực tiễn, làm rõ đối tượng, nội dung, mục đích, mục tiêu cụ thể, có cơ chế đánh giá tính hiệu quả trong quá trình thực thi, thực hiện nghiêm kế hoạch xây dựng văn bản… Mục tiêu là hoàn thiện dự thảo các văn bản với các nội dung khoa học, bài bản, phù hợp với thực tiễn phát triển các ngành CNVH của Việt Nam.

Nguồn: baovanhoa.vn

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục