QUYẾT ĐỊNH: Ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 31/12/2019 Lượt xem: 1.362
Mặc định Cỡ chữ

Số/ký hiệu: 400/QĐ-VHNTQGVN

Ngày ban hành: 31/12/2019

Cơ quan ban hành: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Loại văn bản: Quyết định

Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn

Admin

Bình luận