Tổ chức hội thảo "Giái pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam"

Ngày đăng: 23/12/2021 Lượt xem: 1.689
Mặc định Cỡ chữ

Văn hoá được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nhà nước Việt Nam rất quan tâm phát triển văn hoá sáng tạo; mong muốn phát triển các ngành văn hóa sáng tạo có sức cạnh tranh, tầm ảnh hưởng lớn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

Tuy nhiên, để hoạt động phát triển văn hoá sáng tạo được nâng cao cả về chất và lượng, Việt Nam bắt buộc phải giải quyết một số vấn đề khó khăn và thách thức như cải cách thể chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực văn hóa sáng tạo; đào tạo thế hệ mới, các tổ chức và doanh nghiệp văn hóa sáng tạo; đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu và sáng tạo; chuyển giao và đầu tư, ứng dụng công nghệ mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các ngành văn hoá sáng tạo; thay đổi phương thức tổ chức, mô hình kinh doanh; đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn hoá sáng tạo;…Nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển các ngành văn hoá sáng tạo tại Việt Nam những năm gần đây, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp phát triển văn hoá sáng tạo tại Việt Nam”.

Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 23 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hình thức tổ chức:

 

+ Trực tiếp, phối hợp trực tuyến. 

Ban Tổ chức hội thảo đã gửi thư mời tới các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa thư mời tham dự. 

Trân trọng./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục