Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Thị Thanh Hoa

Ngày đăng: 19/01/2024 Lượt xem: 1.261
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 19/01/2024, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Thị Thanh Hoa với đề tài: Nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội, chuyên ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật, mã số: 9210101, do PGS.TS. Nguyễn Văn Dương hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Nhằm nghiên cứu nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội để làm rõ các giá trị nghệ thuật, các giá trị triết học, văn hóa, tính đặc trưng, đặc biệt của hệ thống các motip trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard, làm cơ sở để nhận biết sự tương đồng và khác biệt giữa nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard với các công trình kiến trúc Đông Dương tại Hà Nội và Việt Nam. Hệ thống và phân loại các hình thức trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội, đồng thời nhận diện đúng vai trò tầm vóc và giá trị nghệ thuật của trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard và kiến trúc Đông Dương đối với nền Mỹ thuật, kiến trúc Việt Nam… NCS Bùi Thị Thanh Hoa đã chọn đề tài: Nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội làm luận án tiến sĩ của mình.

NCS Bùi Thị Thanh Hoa.

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về loại hình nghệ này, trên nền cảnh lịch sử mỹ thuật, kiến trúc Việt Nam.

Luận án Nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard tại Hà Nội bổ sung thêm những cứ liệu khoa học từ góc độ lý luận về những giá trị thẩm mỹ, tính phù hợp và sự hiệu quả của trang trí truyền thống đối với các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard và kiến trúc phong cách Đông Dương. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện hơn nữa cho những nghiên cứu chung về các công trình kiến trúc Pháp - Việt ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Từ góc độ thực tiễn, ngày nay các công trình kiến trúc của Ernest Hebrard đã trải qua trên dưới 100 năm dưới tác động của tự nhiên và của cả con người không có gì đảm bảo chắc chắn rằng các công trình này sẽ nguyên vẹn cùng thời gian, vì vậy những kết quả nghiên cứu từ thực tiễn của đề tài sẽ là tư liệu hữu ích cho việc trùng tu tôn tạo, phục chế những phần trang trí kiến trúc bị hư hại do các yếu tố thiên nhiên và con người gây ra, đặc biệt những công trình kiến trúc phong cách Đông Dương hiện nay trên địa bàn Hà Nội cơ bản đều là các công trình kiến trúc quan trọng, tiêu biểu của Thủ đô nói riêng và của Việt Nam nói chung. Ngoài ra, đề tài cũng là tài liệu sát thực cung cấp những thông tin hữu ích cho người dân Thủ đô hiểu rõ hơn về giá trị nghệ thuật, lịch sử của các công trình kiến trúc này.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tư liệu nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực Mỹ thuật và Kiến trúc.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

PGS.TS Nguyễn Văn Dương, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (7 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham khảo (10 trang) và Phụ lục (86 trang), nội dung chính của luận án được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận (44 trang).

Chương 2: Biểu hiện của nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Kiến trúc sư Ernest Hebrard tại Hà Nội (48 trang).

Chương 3: Đặc trưng và giá trị nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc của Kiến trúc sư Ernest Hebrard tại Hà Nội (37 trang)

Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Hoa đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Bùi Thị Thanh Hoa đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học cho NCS Bùi Thị Thanh Hoa./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận