THÔNG BÁO: Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Nghề nghiệp năm 2024

Ngày đăng: 30/06/2024 Lượt xem: 307
Mặc định Cỡ chữ

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quôc gia Việt Nam thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bôi dưỡng, cụ thê như sau:

1 Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa:

1.1. Đối tượng bồi dưỡng.
- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Hướng dẫn viên văn hóá), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá.
- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóá.

1.2. Thời gian bôi dưỡng:
- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần x 05 ngày/tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

2. Lớp chức bồi dưỡng tiêu chuẩn danh Phương pháp viên:

2.1. Đối tượng bồi dưỡng.
- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Phương pháp viên), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên.
- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên.

2.2. Thời gian bồi dưỡng:
- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần x 05 ngày/tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

3. Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên:

3.1. Đối tượng bồi dưỡng.
- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Di sản văn hóa, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Di sản viên.
- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bôi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Di sản viên.
3.2. Thời gian bồi dưỡng:
- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần x 05 ngày tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến
Dự kiến khai giảng: tháng 3 năm 2024
5. Địa điểm tổ chức và nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Căn cước công dân (photo công chứng) - Phiều học viên (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4
Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 23 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38569158
Phụ trách lớp: Vũ Hương (0946339638),
Email: vuhuongktvt@gmail.com

Nội dung đính kèm

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục