Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL

Ngày đăng: 05/07/2024 Lượt xem: 165
Mặc định Cỡ chữ

Chiều 4.7, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL năm 2024. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có 130 đại biểu đại diện các đơn vị: Văn phòng Bộ VHTTDL, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ VHTTDL; các Sở VHTT, Sở DL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam; các Hiệp hội, Liên đoàn, công ty, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến được xem xét, sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 2

Hội nghị tập trung trao đổi nhiều vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng và xác định là một trong những giải pháp cải cách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, để thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nổi bật nhất là Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 12.5.2020, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6.10.2022…trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31.5.2020; thường xuyên tham vấn các tổ chức, cá nhân về các chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm mục đích: Trao đổi, phân tích các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhận diện những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đề xuất xử lý nhằm tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 4

Thứ trưởng Tạ Quang Đông điều hành Hội nghị

 Thứ trưởng Tạ Quang Đông lưu ý, Hội nghị lần này phải đảm bảo thực hiện có trọng tâm, tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; mọi phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ có trách nhiệm trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức tại Hội nghị và sau khi diễn ra Hội nghị; có ý kiến và đề xuất tham mưu Lãnh đạo Bộ phương hướng giải quyết.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ: Hội nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Tham vấn về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch, gồm 9 thủ tục hành chính do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 5

Đại biểu tham dự Hội nghị nêu ra các vướng mắc thủ tục hành chính cần được điều chỉnh

 Tham vấn về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực thể dục, thể thao, gồm 32 thủ tục hành chính do Cục Thể dục thể thao chủ trì.

Tham vấn về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực di sản văn hóa, gồm 11 thủ tục hành chính.

 Tham vấn về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa cơ sở, gồm 6 thủ tục hành chính.

 Tổ chức thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 6

Đại biểu Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa nêu các vướng mắc trong hoạt động thể thao

 Để Hội nghị đạt kết quả cao, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị có ý kiến tham vấn về các quy định về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại Hội nghị đại diện Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng…Các câu hỏi đều được đại diện Bộ VHTTDL giải thích, trả lời, hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Tại đây, Bộ VHTTDL đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Qua đó, nhận diện những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Từ đó, Bộ VHTTDL sẽ đề xuất xử lý, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Hội nghị tham vấn các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL - ảnh 7

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trả lời các vướng mắc trong hoạt động du lịch

 Theo kế hoạch ngày 5.7, Hội nghị tiếp tục tham vấn về phương án sửa đổi, bổ sung đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa cơ sở; tổ chức thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Khảo sát tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: baovanhoa.vn

Bình luận