Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng: 10/07/2024 Lượt xem: 158
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 10/7/2024, tại trụ sở Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tiến hành Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị sơ kết gồm các Lãnh đạo Viện, trưởng, phó các phòng/ ban, đơn vị, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên. PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện các nhiệm vụ công tác của Viện được giao, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã đạt được kết quả như sau:

Công tác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao: Phối hợp chuẩn bị nội dung các báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Viện được giao 03 nhiệm vụ cam kết thực hiện với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch: 1) Đề án Xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững”; 2) Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với thời gian hoàn thành cam kết T7/2024; 3) Hội thảo “Hợp tác công - tư trong phát triển văn hóa” (Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024). Hiện nay các nhiệm vụ này đang được Viện tiến hành triển khai thực hiện.

Ngoài các nhiệm vụ đã cam kết với Bộ trưởng, Viện đang theo dõi, quản lý và triển khai thực hiện: 05 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia; 08 Các Đề án, dự án, nhiệm vụ giao trực tiếp từ Bộ; 06 nhiệm vụ cấp Bộ (trong đó có 02 nhiệm vụ năm 2022-2023, 02 nhiệm vụ năm 2023-2024, 02 nhiệm vụ năm 2024-2025) và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Viện quản lý và triển khai thực hiện Các nhiệm vụ thuộc chương trình Dự án số 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Viện đang phối hợp với các đơn vị và địa phương để quản lý và thực hiện 38 nhiệm vụ khoa học và công nghệ như: Sở KH&CN Quảng Bình; Sở VHTT&DL Lạng Sơn; Sở VHTT&DL Thái  Bình; UBND; Bộ VH, TT&DL, UBND tỉnh Quảng Ninh; UNESCO; Nhà hát Múa rối, Nhà hát Cải lương Việt Nam; Bảo tàng tỉnh Tây Ninh; Sở KH & CN tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở KH&CN Ninh Thuận...

Viện phối hợp với các cơ quan Bộ, Ban ngành, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, các địa phương tổ chức 05 hội thảo khoa học quy mô gồm: 01 hội thảo thuộc đề tài cấp Bộ; 01 Hội thảo thuộc nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 năm 2023; 03 Hội thảo chuyên gia của đề án, đề tài cấp Quốc gia. Các hội thảo đều được đánh giá thành công với sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của nhiều học giả, nhà khoa học với chất lượng cao về chuyên môn...

Ngoài ra còn kết quả đạt được trong Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; hợp tác quốc tế; Hành chính, tổng hợp; Công tác xuất bản; Công tác thông tin - thư viện; Công tác đoàn thể.

Sau phần báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm là các ý kiến chia sẻ, trao đổi của Lãnh đạo Viện, các phòng/ ban, đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã cam kết năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đánh giá cao tinh thần sáng tạo, chủ động của Viện. Các nhiệm vụ đã cam kết và được giao được Viện thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng.

Tin, ảnh: Phạm Dung

 

 

 

 

 

Bình luận