Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do TS Mai Thị Thùy Hương làm chủ nhiệm

Ngày đăng: 07/07/2023 Lượt xem: 937
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do TS Mai Thị Thùy Hương làm chủ nhiệm

Thời gian: 14hh00, thứ Ba, ngày 11/7/2023

Địa điểm: Phòng họp C1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục