Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Dao trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững”

Ngày đăng: 05/01/2023 Lượt xem: 1.086
Mặc định Cỡ chữ

      Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là vấn đề thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, nghiên cứu và ngày nay là cả cộng đồng chủ nhân di sản. Kết quả thực tế nhất, hiệu quả nhất của việc phát huy giá trị di sản là thu được nguồn lợi từ di sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong số các biện pháp phát huy giá trị di sản, du lịch được coi là một phương thức hữu hiệu, mang lại lợi ích cho các bên, đặc biệt là cộng đồng chủ nhân di sản. Những năm gần đây, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có người Dao đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, mang lại nguồn thu đáng kể cho cộng đồng và địa phương.

      Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Dao trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững”, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Dao ở Việt Nam trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững”.

 

      Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 05 tháng 01 năm 2023.

      Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục