Thông báo tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm đề cương về văn hóa việt nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Ngày đăng: 17/02/2023 Lượt xem: 1.294
Mặc định Cỡ chữ

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023; ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (tại Công văn số 6012-CV/VPTW ngày 06 tháng 02 năm 2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

         Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

         Nội dung 1: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam

         Nội dung 2: Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

         Thời gian: 07h30, thứ Hai, ngày 27/02/2023

         Địa điểm:  Trung tâm Hội Nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, Hà Nội

         Trân trọng thông báo./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục