Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Đức Trọng

Ngày đăng: 30/11/2023 Lượt xem: 1.323
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 29/11/2023, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Trọng với đề tài: Quản lý di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn với phát triển du lịch, chuyên ngành: Quản lý văn hóa, mã số: 9229042, do GS.TS Nguyễn Chí Bền hướng dẫn.

Hội đồng bảo vệ luận án

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESSCO công nhận là di sản thế giới, đáp ứng đủ 3 tiêu chí nổi bật: Chiều dài lịch sử văn hóa; Tính liên tục của tài sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật phong phú. Ngoài giá trị văn hóa mà Hoàng thành Thăng Long mang trong mình, cũng là địa điểm mà Nhà Nước khuyến khích xây dựng điểm đến hấp dẫn cho quá trình tham quan, chiêm ngưỡng của người dân trong nước và du khách quốc tế biết đến. Vậy nên nghiên cứu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thế giới gắn với phát triển du lịch, càng bổ sung vào khoa học quản lý văn hóa nói chung, quản lý di sản nói riêng, cả về tư liệu và nhận định.

Các hoạt động khai thác và phát huy giá trị của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã và đang được triển khai, xúc tiến mạnh mẽ tuy nhiên các kết quả lại chưa được như mong muốn, thậm chí các chỉ tiêu kinh tế như doanh thu từ khách tham quan du lịch, số lượng khách tham quan (trong nước và quốc tế)... chưa tương xứng với giá trị và tầm vóc của di sản. Bên cạnh đó, những hoạt động đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý di sản và phát triển các hoạt động tham quan du lịch đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực, nhưng những điểm hạn chế còn tồn tại vẫn cần phải khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý cũng như hoạt động phát triển du lịch của di sản thế giới.

Về mặt khoa học, hoạt động bảo tồn di sản thế giới gắn với phát triển du lịch là một trong những nội dung của quản lý văn hoá nhưng cho tới nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, cụ thể về việc quản lý di sản thế giới gắn với hoạt động phát triển du lịch như thế nào và các nghiên cứu chuyên sâu cho từng loại hình di sản thế giới gắn với du lịch cũng chưa có nhiều nghiên cứu mang tính hệ thống và bài bản, các công trình mới dừng lại ở các bài đăng tạp chí chuyên ngành, một vài giáo trình mang tính định hướng, cung cấp kiến thức nền tảng.

Từ lý do khoa học và thực tiễn nói trên, NCS lựa chọn đề tài Quản lý di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn với phát triển du lịch làm nội dung luận án tiến sĩ.

NCS Nguyễn Đức Trọng

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý di sản thế giới gắn với phát triển du lịch, giúp hoàn thiện hệ thống lý luận về hướng nghiên cứu này và đóng góp cơ sở lý luận cho việc phát triển du lịch di sản thế giới tại Hà Nội. Đồng thời, luận án đã vận dụng lý thuyết về quản lý di sản và phát triển du lịch vào thực tiễn hoạt động du lịch tại Thủ đô Hà Nội, cụ thể là tại điểm đến Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Về mặt thực tiễn, luận án góp phần cung cấp cho các nhà quản lý văn hóa, quản lý di sản và du lịch tại Thủ đô thêm tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ và có hệ thống về quản lý di sản gắn với phát triển du lịch. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di sản thế giới và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu của luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như cho chính các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong quá trình định hướng, quản lý khai thác phát triển các sản phẩm du lịch.

Hội đồng phản biện, đánh giá luận án

GS.TS Nguyễn Chí Bền, người hướng dẫn khoa học

Ngoài phần Mở đầu (9 trang), Kết luận (6 trang), Tài liệu tham khảo (13 trang), Phụ lục (87 trang) và Danh mục các công trình đã công bố, nội dung chính của luận án được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu, và cơ sở lý luận (65 trang).

Chương 2. Thực trạng công tác quản lý di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn với phát triển du lịch (45 trang).

Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản thế giới gắn với phát triển du lịch tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (39 trang).

NCS Nguyễn Đức Trọng đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Đức Trọng đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Quản lý văn hóa học cho NCS Nguyễn Đức Trọng./.

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô

Tin: Lã Lương

Ảnh: Nguyễn Hiền

Bình luận